KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

baypmtech olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. BAYPM, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir.

Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşbu aydınlatma metninin amacı oyunlarımızı/uygulamalarımızı (“Hizmetler”) kullanan kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

 1. Kişisel verilerinizin elde edilmesi ve işlenme amaçları

BAYPM, Hizmetlerimizi cihazınıza indirdiğinizde ve oynadığınızda, Hizmetlerimize ilişkin geri bildirim, bilgi veya destek taleplerinizi doğrudan BAYPM’e ilettiğinizde, Hizmetlerimizde yayınlanan üçüncü kişilerin reklamlarıyla veya diğer platformlarda yayınlanan BAYPM reklamlarıyla etkileşimde bulunduğunuzda kişisel verilerinizi otomatik yollardan sizden elde eder. Elde ettiğimiz veriler genellikle cihazına ilişkin olup cihazınızı belirlenebilir kılmamıza yardımcı olur. BAYPM ayrıca Apple App Store, Google Play App Store (“Platformlar”) platformlarından ve 3. bölümde belirtilen iş ortaklarından da veri elde etmektedir.   

Oyunlarımızı yüklerken ve oynarken elde ettiğimiz kişisel veriler

Oyunlarımızı Platformlardan yüklediğinizde ve/veya oynadığınızda, sizden ve/veya cihazınızdan birtakım kişisel veriler elde etmekteyiz. Bu kapsamda, cihazınızın reklam kimliği (IOS cihazlar için IDFA ve Android cihazlar için GAID), diğer cihaz tanımlayıcıları (IOS cihazlar için IDFV), cihaz tanımlayıcısını, işletim sistemini, modelini, üretici bilgisini, donanım türünü, işletim sistemi versiyonunu, bellek kullanımını, ülke, zaman dilimi, kullanılan dil bilgisini, internet protokol (IP) numarasını, internet protokol adresinize göre bulunduğunuz yer bilgisini, operatörünü, tarayıcı bilgisini, ilgili Hizmete ilişkin içerik ve versiyon bilgilerini, oyun içerisindeki etkileşimlerinize ilişkin verileri (oyunlarımızı kullanma süreniz, oyun içindeki harcamalarınız, seviye bilgisi, reklamları izleme süresi, izlenen reklamlar) ve indirdiğiniz oyunun ilk açılma tarihini elde etmekteyiz. 

Yukarıda belirtilen cihaz reklam kimliği (IDFA ve GAID), reklam verenlerin mobil cihazlarda kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullandıkları tekil tanımlayıcılar olup, tüm mobil uygulamalarda bulunması sebebiyle çapraz uygulama izlemeye olanak tanır. Apple cihazların gizlilik ayarlarından “reklam takibini sınırla” seçeneğini aktif hale getirerek bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Google Android cihazlarda, “reklam kişiselleştirmeyi kapat” seçeneğini aktif hale getirerek, bu reklamlardan vazgeçebilirsiniz. Reklam kimlikleri, kalıcı olmayan ve cihazınızı tekilleştiren tanımlayıcılardır.

Hizmetlerimizde bulunan reklamsız versiyon (no-ads) özelliği sayesinde, Hizmetlerimizi reklam izlemeden de kullanma seçeneğiniz bulunmaktadır. Reklamsız versiyon (no-ads) özelliğinin ücrete tabi olduğunu belirtmek isteriz.

Yukarıda detayları belirtilen kullanım verileriniz ve cihazınıza ilişkin verileriniz, Hizmetlerimizi sizlere sunmak, oyunlarımızı kullanımınıza ilişkin analiz ve ölçümleme yapmak, kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve geliştirmek, ilgi ve davranışlarınıza yönelik ilginizi çekebilecek reklamlar sunmak, oyunlarımızı geliştirmek ve güncellemek ve Hizmetlerimiz ile ilgili sorunları çözümlenmek ve taleplerinizi karşılamak amaçlarıyla işlenmektedir.

Puan tablosu (score board) özelliği olan oyunlarımızda, oluşturduğunuz kullanıcı adınız ve puanınız oyunu oynayan diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir.

Oyunlarımızı oynamanız sırasında yaptığınız ödemeler, Platformlar tarafından gerçekleştirilmektedir. BAYPM, ödeme işlemi için Platformlarla paylaştığınız adınız, soyadınız, kredi kartı numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verileri elde etmemekte olup,  siparişinizin yerine getirilebilmesi amacıyla, sadece satın aldığınız kalemlere ilişkin ödeme bilgisi tarafımızla paylaşılmaktadır. 

BAYPM ile iletişime geçtiğinizde sizlerden elde ettiğimiz kişisel veriler

 • Bizimle iletişime geçtiğinizde: Hizmetlerimiz hakkında bilgi talep ettiğinizde, teknik destek alma talebinde bulunduğunuzda veya herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde, iletişim bilgilerinizi (e-posta) talep edebiliriz. İletişim bilgileriniz, taleplerinizin karşılanması ve sizlerle iletişim kurulması amacıyla işlenecektir.
 • Yorumlar: Hizmetlerimiz hakkında yorum ve görüşlerinizi paylaşırken kişisel verilerinizi içeren verileri paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumlarının içeriği tamamen sizin gönüllü olarak sunduğunuz verilerden oluşmaktadır. Paylaştığınız kişisel verileri, karşılaştığınız sorunların çözümlenmesi ve taleplerinizin karşılanması amacıyla işlemekteyiz.

Üçüncü kişilerin elde ettiği veriler

İş ortaklarımız veya hizmet sağlayıcılarımız, Hizmetlerimizde sunucu kayıt dosyaları, çerezler, piksel etiketleri, web işaretleri veya diğer izleme araçlarını kullanabilir. Aşağıda 3. Bölümde belirtilen reklam iş ortaklarımız ve analitik hizmet sağlayıcılarımız, belirtilen teknolojileri kullanarak internet protokolü (IP) adresinizi, cihazınızın reklam tanımlayıcısını (IOS cihazlar için IDFA ve Android cihazlar için GAID), diğer cihaz tanımlayıcıları (IOS cihazlar için IDFV), çerez tanımlayıcılarını, reklam kimliğini, mobil cihazınızın türünü, işletim sistemini, donanım türünü, versiyonunu, modelini, donanım türünü, internete ulaştığınızda cihazınız için otomatik olarak belirlenen diğer cihaz tanımlayıcılarını, internet tarayıcı bilgilerini, ziyaret ettiğiniz sayfaları, Hizmetler kapsamında girdiğiniz bağlantılar ve ziyaret ettiğiniz sayfalar hakkında tercihlerinize ilişkin verileri elde edebilir. Söz konusu üçüncü kişilerin gizlilik politikalarına 3. bölümden ulaşabilirsiniz.

BAYPM, verilerinizi Hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu süre boyunca saklamakta ve verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmektedir. Kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve en geç ilgili verinin kayıt tarihinden iki (2) yıl sonra silinmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

BAYPM’in, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:

 • Açık rıza
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 • BAYPM’in veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BAYPM’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizin açık rızaya dayalı olarak işlendiği veri işleme faaliyetlerinde, rızanızı her zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

BAYPM’in cihaz ve kullanım verilerinizi işlemedeki meşru menfaati, oyunların kullanımına ilişkin analiz, ölçümleme, raporlama yapma ve kullanıcı deneyiminizi iyileştirme ve geliştirmeye yöneliktir. Analiz ve ölçümleme faaliyetleri sayesinde, Hizmetlerimizi kullanıcılarımıza daha etkin ve etkili bir şekilde sunabilmekte, kullanıcı deneyimini üst seviyelere taşıyabilmekte ve Hizmetlerimizi kullanıcılarımıza ücretsiz veya düşük bir maliyetle sunabilmekteyiz. 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sizlere sunulması, ilginize yönelik kişiselleştirilmiş reklamların sunulması, BAYPM’in ve üçüncü kişilerin reklamlarının etkinliğinin ölçümlenmesi, oyunlarımızı kullanımınıza ilişkin analiz ve ölçümleme yapılması amaçlarıyla yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. Kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ilgili kamu kurumuna aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir:

Analitik hizmetleri. Hizmetlerimizin kullanımına ilişkin analitik inceleme, analiz, raporlama ve araştırma yapılması amacıyla kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Bulut bilişim hizmetleri. Kişisel verileriniz barındırma hizmeti sağlayan Amazon Web Services ve Google’ın yurt dışında bulunan sunucularında saklanmaktadır.

Reklam iş ortakları. Kişisel verileriniz Hizmetlerimizi ücretsiz veya düşük bir maliyetle sunulmasına imkân veren reklam ağlarına ve iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

Hizmet sağlayıcılarımızın ve iş ortaklarımızın listesini ve gizlilik politikalarını aşağıda bulabilirsiniz:

Hizmet sağlayıcı/İş ortağıGizlilik Politikası
Analitik hizmetleri
Unity Analyticshttps://unity3d.com/legal/privacy-policy
Reklam iş ortakları (reklam ağları)
Google LLC (Google Ads)https://policies.google.com/privacy
 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin, (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (vii) düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, (x) veri işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını isteme, (xi)kişisel verilerin taşınmasını isteme, (xii)  kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme ve (xiii) ilgili veri koruma otoritesine şikâyet hakkınız bulunmaktadır.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı hello@baypmtech.com adresinden iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede yanıtlanacaktır.

Baypm Yazılım ve Teknoloji Danışmanlık. Tic. Ltd. Şti.